Liên hệ

Công ty CP Vật liệu xây dựng Secoin

Địa chỉ: 59 Hàng Chuối, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Tel. (84-4) 3971 8899 * Fax: (84-4) 3971 8898 * Email: info@secoin.vn

Văn phòng tại TP Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: 210 Nguyễn Trãi, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh

Tel.: (84-8) 3925 6699  | Fax: (84-8) 3925 9199

Secoin Sài Gòn:

Địa chỉ: Ấp Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương
Tel. (84-650) 379 0909 * Fax: (84-650) 379 1919 * Email: saigon@secoin.vn

Secoin Hưng Yên:

Địa chỉ: Km 15, Đường 5, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Tel. (84-321) 398 0666 * Fax: (84-321) 398 0669 * Email: abrasives@secoin.vn

Secoin Hà Tây:

Địa chỉ: Km 22, Đường 6, Ngọc Hòa, Chương Mỹ, Hà Nội
Tel. (84-4) 3386 6366 * Fax: (84-4) 3386 6369 * Email: hatay@secoin.vn

Secoin Xuân Mai:

Địa chỉ: Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội

Tel. (84-4) 3372 0736 * Fax: (84-4) 3372 0736 * Email: hatay@secoin.vn